เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงการเข้าระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา

โพสต์5 ก.ค. 2560 18:42โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
ในวันที่ 13 ก.ค.60 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
Ċ
Scan1.PDF
(87k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
5 ก.ค. 2560 18:42
Comments