เชิญประชุมอัตราจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบประมาณ 2561

โพสต์4 พ.ค. 2561 00:45โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อที่ได้รับจัดสรรอัตรจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
แจ้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเข้าร่วมประชุม
Ċ
Scan1.PDF
(196k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 พ.ค. 2561 00:45
Comments