"ด่านที่สุด"เรื่องการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

โพสต์7 ส.ค. 2560 22:26โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
โรงเรียนในสังกัดแจ้งครูผู้ขอรับการประเมินเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้พร้อมเพื่อรอรับการประเมินระหว่างวันที่ 9 - 24 สิงหาคม 2560 และครูผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯดำเนินการประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (รายชื่อผู้ขอรับประเมินและคณะกรรมการเอกสารตามไฟล์แนบ)
Ċ
Scan1.PDF
(226k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
8 ส.ค. 2560 21:21
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
7 ส.ค. 2560 22:26
Comments