ด่วนที่สุด จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์23 ก.พ. 2559 00:54โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ด่วนที่สุด จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอให้จัดส่งข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด หากล้าช้าอาจมีผลกับการพิิจารณาจัดสรรงบจ้าง
หาหากมีข้อสงสัย โทร 0956650588 เจ้าหน้าที่อัจฉรา  ทองลือ
Ċ
img023.pdf
(461k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
23 ก.พ. 2559 00:54
Comments