ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.บุณฑริก

โพสต์17 พ.ค. 2559 23:52โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
รบกวน ผอ.โรงเรียนติดต่อกลับ ศน.อำพา ประทุมชัย  ภายในวันนี้ด่วนค่ะ
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
17 พ.ค. 2559 23:52
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
17 พ.ค. 2559 23:53
Comments