==> ด่วนที่สุด การเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์5 ส.ค. 2559 02:17โดยกลุ่มแผน อุบล5
สพป.อบ.5 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดกรอกแบบเสนอแผนงาน/โครงการตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน 
ภายในวันที่  8  สิงหาคม  2559 ก่อนเวลา  10.00 น.  เพื่อดำเนินการต่อไป  รายละเอียดตามที่แนบ
Ċ
2626.pdf
(2603k)
กลุ่มแผน อุบล5,
5 ส.ค. 2559 02:17
Comments