ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

โพสต์10 พ.ค. 2559 20:15โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรง
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่  26- 28 พฤษภาคม 2559  ณ  ค่ายกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 อำเภอเดชอุดม โดยด่วนเพื่อคณะผู้จัดการฝึกอบรมจะได้รวบรวมรายชื่อนักเรียนนำส่งทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มต่อไป
Comments