**ด่วนที่สุด** เรื่อง การกรอกข้อมูลDLITและDLTV

โพสต์5 ก.ย. 2559 20:28โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/dl_eval2016 ภายในวันที่ 6 กันยายน 2559 ให้จงได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
5 ก.ย. 2559 20:28
Comments