ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมทางไกลโครงการพัฒนากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์20 ต.ค. 2559 20:49โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมการประชุมทางไกลโครงการพัฒนากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม  2559 ณ จุดที่กำหนดตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
20 ต.ค. 2559 20:49
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
20 ต.ค. 2559 20:50
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
20 ต.ค. 2559 20:50
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
20 ต.ค. 2559 20:50
Comments