**ด่วนที่สุด** เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

โพสต์14 ต.ค. 2563 20:02โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ส่งเอกสารและหลักฐานได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ให้จงได้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
14 ต.ค. 2563 20:02
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
14 ต.ค. 2563 20:02
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
14 ต.ค. 2563 20:03
Comments