**ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)

โพสต์6 เม.ย. 2564 22:30โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)ขอให้รวบรวมเอกสารส่งภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้จงได้ และแจ้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ(หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการตามรายชื่อดังสิ่งที่่ส่งมาด้วย ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล(แบบ คศ.2)รายละ 2 ฉบับ ส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 เม.ย. 2564 22:30
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 เม.ย. 2564 22:30
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 เม.ย. 2564 22:31
Comments