<<ด่วนที่สุด>> ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐

โพสต์8 ม.ค. 2560 19:53โดยกลุ่มแผน อุบล5
สพป.อบ.๕ ขอให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบและรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ โดยด่วนที่สุด รายละเอียดตามที่แนบ
Ċ
63.pdf
(548k)
กลุ่มแผน อุบล5,
8 ม.ค. 2560 19:53
Comments