**ด่วนที่สุด**อบรมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานเด็กไทยแก้มใส(รร.ป่าพอก รร.บ้านนาแก รร.บ้านกวางดีด รร.สมสะอาดสวนฝ้าย รร.บ้านคำสำราญ รร.บ้านเตย)

โพสต์4 ก.พ. 2559 22:57โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2559 23:42 ]
แจ้งอบรมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานเด็กไทยแก้มใส วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
4 ก.พ. 2559 22:57
Comments