ฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (EBE)

โพสต์31 มี.ค. 2559 21:02โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนบ้านกลาง  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ และโรงเรียนบ้านโชคชัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ċ
EBE p1 p4.rar
(254k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
31 มี.ค. 2559 21:04
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
31 มี.ค. 2559 21:02
Comments