ให้ข้าราชการครู จำนวน 42 ราย ส่งสำเนา ก.พ.7 เพื่อประกอบการออกคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์10 ม.ค. 2561 00:08โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้จัดส่งสำเนา ก.พ.7 คนละ 1 ชุด ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยด่วนที่สุด
รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
10 ม.ค. 2561 00:08
Comments