หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

โพสต์3 ม.ค. 2561 00:15โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 00:27 ]
รายละเอียดดังแนบ สามารถดาวน์โหลด ว 20/2560 , ว 21/2560 และ ว 22/2560 
ได้ที่  http://circular59.otepc.go.th/t_circualr_book_list.php
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ม.ค. 2561 00:15
Comments