แก้ไขแบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ก.พ. 2560 19:03โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 19:04 ]
แก้ไข คะแนนของชั้น ป.4 ป. 5 ม.1 และ ม.2  ช่องคะแนนวิชาสังคมศึกษาฯ คะแนนเต็ม 31 คะแนน และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 32 คะแนน แก้ไขเป็น วิชาสังคมศึกษาฯ คะแนนเต็ม 30 คะแนน และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
ċ
แบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง.rar
(17k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 ก.พ. 2560 19:03
Comments