แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2559)กรณีได้รับการจัดสรรเม็ดเงินเพิ่มเติม ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

โพสต์3 เม.ย. 2560 07:31โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2560 07:35 ]
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อข้าราชการตามบัญชีแนบดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ปริ้นเอกสารตามไฟล์ที่แนบมาด้วย 1และ2
2.ลงเลขที่คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเดิมครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2559)
3.ออกเลขที่คำสั่งของโรงเรียนลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และให้ผู้อำนวยการลงนามในคำสั่ง
4.ลงเลขที่ทะเบียนรับเอกสารที่กลุ่มอำนวยการและนำส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล(ห้องประชาสัมพันธ์เดิม)จำนวน 3 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 เม.ย. 2560 07:31
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 เม.ย. 2560 07:31
Comments