แก้ไขแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง ปลายภาคเรียนที่ ๒

โพสต์3 มี.ค. 2559 22:19โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เนื่องจากสรุปแนวปฏิบัติการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางมีการแก้ไขหน้าที่ 3 ตารางสอบ ป.6 ไม่มี รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
3 มี.ค. 2559 22:19
Comments