แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

โพสต์19 พ.ค. 2564 02:28โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากข้อความในประกาศมีความคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขประกาศดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
19 พ.ค. 2564 02:28
Comments