แก้ไขรายชื่อผู้ขาดสอบ O-NET

โพสต์8 ก.พ. 2560 00:03โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
เนื่องจากนักเรียนผู้เข้าสอบ O-NET ชั้นป.6  ฐิติรัตน์ ลงชื่อเข้าสอบไม่ช่องลงชื่อของตนเอง
จึงขอแก้ไขจากเดิมลำดับที่ 71 แก้ไขเป็น ทิพย์วรรณ  รวมธรรม ขาดสอบ
Ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
8 ก.พ. 2560 00:03
Comments