แก้ไขรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน เพื่อใช้รับย้าย

โพสต์11 ม.ค. 2560 20:01โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามที่ สพป.อบ.5 ได้ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 32 อัตรา นั้น
เนื่องจากมีตำแหน่งว่างของผู้เกษียณอายุราชการในปี 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง ไม่สามารถนำมารับย้ายได้ สพป.อบ.5 จึงขอแก้ไขตำแหน่งว่างจากเดิม 32 อัตรา เป็น 31 อัตราตาม เอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ม.ค. 2560 20:01
Comments