การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560(ผู้ที่ยังไม่ได้ติดต่อรับ)

โพสต์14 มิ.ย. 2561 00:04โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
สพป.อบ.5 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายชื่อที่แนบ ติดต่อรับเครื่องราชฯ ประจำปี 2560 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 20 มิถุนายน  2561 เท่านั้น
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
14 มิ.ย. 2561 00:04
Comments