การจัดสรรเครื่องอ่านบัตร Smart Card

โพสต์23 พ.ค. 2560 18:40โดยนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง
ด้วย สพฐ ได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตร Smart Card ให้โรงเรียนในสังกัดเพื่อใช้ในการเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ฯ จึงแจ้งบัญชีจัดสรรและกำหนดการการรับเครื่องดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และใน smart area
Ċ
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง,
23 พ.ค. 2560 18:40
Ċ
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง,
23 พ.ค. 2560 18:40
Ċ
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง,
23 พ.ค. 2560 18:40
Ċ
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง,
23 พ.ค. 2560 18:40
Comments