การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โพสต์2 มิ.ย. 2559 01:40โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ EBE  จำนวน 11 โรงเรียน รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 มิ.ย. 2559 01:40
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 มิ.ย. 2559 01:40
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 มิ.ย. 2559 01:41
Comments