การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน

โพสต์30 ต.ค. 2560 22:16โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ

แจ้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานรายเดิมที่ผ่านการประเมินทำสัญญา

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
30 ต.ค. 2560 22:16
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
30 ต.ค. 2560 22:16
Comments