การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์15 ธ.ค. 2559 20:47โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) ที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งแบบคำขอกู้พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาคำขอกู้ยืมที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
15 ธ.ค. 2559 20:47
Comments