การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์7 ก.พ. 2560 20:32โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
7 ก.พ. 2560 20:33
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
7 ก.พ. 2560 20:33
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
7 ก.พ. 2560 20:32
ċ
แจ้งโรงเรียน นร.ขาดสอบ.rar
(499k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
7 ก.พ. 2560 20:32
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
7 ก.พ. 2560 20:35
Comments