การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT)ชั้นป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์29 พ.ย. 2560 01:08โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT)ชั้นป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2560
ċ
การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National TestNT).rar
(1660k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
29 พ.ย. 2560 01:08
Comments