การจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบลงทุน สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์17 ต.ค. 2560 21:05โดยกลุ่มแผน อุบล5
สพป.อบ.5 ได้ประสานงานกับทางโรงเรียนให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามที่แนบ
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
17 ต.ค. 2560 21:09
Ĉ
กลุ่มแผน อุบล5,
17 ต.ค. 2560 21:09
Ĉ
กลุ่มแผน อุบล5,
17 ต.ค. 2560 21:10
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
17 ต.ค. 2560 21:08
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
17 ต.ค. 2560 21:05
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
17 ต.ค. 2560 21:07
Comments