การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพและให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ ว10/2564 และ ว 11/2564 PA

โพสต์3 พ.ย. 2564 21:01โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 พ.ย. 2564 21:01
Comments