การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ครั้งที่ี ๒

โพสต์1 พ.ค. 2560 19:56โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

Ċ
Scan2.PDF
(485k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
1 พ.ค. 2560 19:56
Comments