การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

โพสต์30 พ.ค. 2560 23:15โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
30 พ.ค. 2560 23:15
Comments