การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา

โพสต์13 มิ.ย. 2559 00:25โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วย สพฐ.กำหนดมาตรการในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ถือปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถุีประชาธิปไตย ตามรายละเอียดที่แนบ
ą
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
13 มิ.ย. 2559 00:25
ą
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
13 มิ.ย. 2559 00:25
ą
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
13 มิ.ย. 2559 00:25
ą
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
13 มิ.ย. 2559 00:25
ą
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
13 มิ.ย. 2559 00:42
ą
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
13 มิ.ย. 2559 00:36
Comments