การดำเนินงานเรื่องการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)การท่องสูตรคูณ และการคิดเลขเร็วตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

โพสต์5 ม.ค. 2560 19:36โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
5 ม.ค. 2560 19:36
Comments