การฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ

โพสต์2 ก.พ. 2564 00:35โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 แจ้งการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
2 ก.พ. 2564 00:35
Comments