การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

โพสต์31 ก.ค. 2562 18:53โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
31 ก.ค. 2562 18:53
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
31 ก.ค. 2562 18:53
Comments