การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

โพสต์23 ส.ค. 2560 01:06โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด แจ้งข้าราชการครูผู้ได้รับแต่งตั้งทราบ 
เอกสารตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
23 ส.ค. 2560 01:06
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
23 ส.ค. 2560 01:06
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
23 ส.ค. 2560 01:06
Comments