การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์16 ก.ค. 2561 21:51โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งผู้ได้รับแต่งตั้งทราบ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
Scan1.PDF
(575k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
16 ก.ค. 2561 21:51
Comments