การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง

โพสต์25 ก.พ. 2559 20:10โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ċ
สพฐ. ว837 ลว24กพ59.rar
(6069k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
25 ก.พ. 2559 20:10
Comments