การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

โพสต์16 มิ.ย. 2559 00:28โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
16 มิ.ย. 2559 00:28
Comments