การกำหนดชั่งโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

โพสต์27 ต.ค. 2560 01:21โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แจ้งโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติตามหลักเกณที่ ก.ค.ศ.กำหนด
(ตามไฟล์แนบ)
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
27 ต.ค. 2560 01:21
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
27 ต.ค. 2560 01:21
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
27 ต.ค. 2560 01:21
Comments