การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์14 ก.ย. 2564 19:58โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
14 ก.ย. 2564 19:58
Comments