การขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา" ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560

โพสต์21 พ.ค. 2560 23:56โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5 แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อบ.5 โดยพร้อมเพรียงกัน
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
21 พ.ค. 2560 23:56
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
21 พ.ค. 2560 23:57
Comments