การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2559

โพสต์7 เม.ย. 2559 21:06โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยส่งประวัติและผลงาน โดยตรงที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายในวันท่ี  30 เมษายน 2559
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
7 เม.ย. 2559 21:06
Comments