การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี 2561

โพสต์19 ก.ค. 2561 01:46โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้นำส่งผลงานที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
19 ก.ค. 2561 01:46
Comments