การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

โพสต์17 พ.ค. 2559 19:51โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วย สพฐ.แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีระบบการจัดการสหกรณ์ เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา