การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 7 ประจำปี2559และการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 ให้ได้รับรางวัลสูงสุดคือโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี 2559

โพสต์28 เม.ย. 2559 21:10โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 เม.ย. 2559 21:10
ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 เม.ย. 2559 21:13
ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 เม.ย. 2559 21:10
ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 เม.ย. 2559 21:12
ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 เม.ย. 2559 21:11
ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 เม.ย. 2559 21:11
ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 เม.ย. 2559 21:13
Comments