การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี ๒๕๖๑

โพสต์14 ก.พ. 2561 00:14โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
สำนักงานการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นืโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ดังกล่าวภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.srs.moe.go.th

Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
14 ก.พ. 2561 00:14
Comments