การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไฟฟ้า

โพสต์6 พ.ค. 2561 22:35โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด แจ้งลูกจ้างประจำในโรงเรียนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เอกสารตามไฟล์แนบ
Comments